Nurin

Nurin

Nurin on Riku Eskelisen kehittämä verkkopalvelu muiden verkkosivustojen ja -palvelujen toimivuuden testaamiseen. Kun sivu ei lataudu, voidaan Nurinilla nopeasti tarkistaa, onko ongelma käyttäjän puolella, vai onko verkkopalvelussa jonkin häiriö. Muista vastaavista testauspalveluista Nurin erottuu yksityiskohtaisuudellaan: se kertoo myös, miksi sivu ei toimi.

Palvelu on tarkoitettu sekä tavallisille web-selaajille että verkkosivustoasiantuntijoille, ja sitä voi käyttää ilmaiseksi ja ilman rekisteröitymistä.

Testit

Nurin testaa käyttäjän antamaa verkkosivua ja sen kohdepalvelinta usealla tavalla. Testit pyrkivät tunnistamaan yleisiä verkkosivustojen toimintaa haittaavia vikoja ja ongelmia. Palvelu määrittelee kulloinkin suoritettavat testit testattavan sivuston tilanteen mukaan. Kaikkiaan testejä on seitsemän:

Verkko-osoitteen selvittäminen

Testissä katsotaan onko palvelun DNS-verkko-osoite toimintakykyinen lähettämällä kysely muutamalle Internetin nimipalvelimelle (kirjoitushetkellä OpenDNS ja Google Public DNS). Kaikkien nimipalvelinten pitäisi voida palauttaa vähintään yksi IP-osoite. Testin löytämät ongelmat aiheutuvat useimmiten testattavan sivuston verkkotunnuksen varauksen uusimisen unohtamisesta, määrittelyvirheestä palvelun nimipalvelimilla tai Internet-sensuurista.

Toistaiseksi testataan vain IPv4-osoitteita (A-rivejä), mutta tuki IPv6:lle (AAAA-riveille) lisättäneen IPv6:n yleistyttyä suomalaisissa kuluttajaliittymissä.

Isäntänimen käänteishaku

Testi on samantapainen kuin edellä kuvattu testi, mutta käänteisenä: saadulle IP-osoitteelle haetaan DNS-nimeä. Yleensä IP-osoitteelle käänteishaulla löytynyt nimi on sama kuin alkuperäinen DNS-nimi (esim. pilvi.kingi89.fi = 54.72.134.130 = pilvi.kingi89.fi). Aina tällaista vastaavuutta ei ole, eikä sen puuttuminen yleensä kerro ongelmasta verkkopalvelussa. Testin löytämät ongelmat saattavat kuitenkin johtua myös esimerkiksi murtautumisesta verkkosivuston nimipalvelimille.

Vasteajan mittaus

Vasteajan mittauksessa testattavalle palvelulle lähetetään kaikupyyntö, johon sen tulisi vastata. Testissä mitataan kaikupyynnön ja -vastauksen välistä aikaa. Jos vastauksen saamisessa kestää kauan, voi testattavan palvelimen Internet-yhteys olla hyvin ruuhkainen tai muuten hidas. Jos vastausta ei saada lainkaan, voi palvelin olla kokonaan tavoittamattomissa, mutta yleensä vastauksen puute johtuu siitä, että palvelin yksinkertaisesti kieltäytyy vastaamasta.

Reitinselvitys

Tämä testi selvittää Nurin-palvelimen ja testattavan palvelun välistä reittiä. Mitä enemmän reitittimiä on välissä, sitä pidemmän matkan data joutuu kulkemaan. Testissä on hyvä huomata, että Nurinin käyttämä palvelin sijaitsee Irlannissa, joten reitti saattaa olla pitkähkö suomalaisille palveluille. Jos reittiä ei löydy lainkaan, on testattavan palvelimen lähireititin irronnut Internetistä, tai yhteyttä häiritään tarkoituksella (esim. sensuuri, erityisesti kiinalaiset verkkopalvelut). Joissakin tilanteissa reittiä ei ehditä tai voida määrittää aivan loppuun asti, mutta tällaiset tilanteet eivät yleensä ole haitaksi palvelun toiminnalle.

Sivunlataus

Testissä yritetään ladata sivu annetusta osoitteesta, ja tämän onnistuessa sen tekninen kelpoisuus (mm. oikea sisältötyyppi ja merkistökoodaus) tarkistetaan. Virhetilanteissa testataan yleensä myös sivuston etusivun toimivuus, jotta voidaan nähdä koskettaako ongelma koko sivustoa vai vain yhtä sivua.

Tietoturvavarmenne

Testissä HTTPS-sivun tietoturvavarmenteen kelvollisuus ja turvallisuus varmistetaan. Varmenteen on oltava voimassa, myönnetty testattavalle sivustolle, luotettavan tahon myöntämä, teknisesti kelvollinen ja kyllin vahva.

Resurssit

Resurssitestissä osa annetun sivun tyylisivuista, skripteistä ja muista sivun ulkopuolisista resursseista yritetään ladata. Esimerkiksi jonkin kolmannen osapuolen ohjelmistokirjaston CDN-palvelun kaatuminen voi aiheuttaa ongelmia kirjastoa käyttäville sivuille ympäri Internetiä, ja tämä testi pyrkii tunnistamaan tällaisesta aiheutuvia ongelmia.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä johtuu, että sivu ei toimi minulla, vaikka Nurinin mielestä se toimii?
Verkkosivun toimimattomuus voi johtua monesta syystä, ja on mahdotonta tunnistaa kaikkia mahdollisia ongelmia. Jos sivu ei lataudu omalla selaimellasi lainkaan, vaikka Nurin ei löydä sivulta ongelmia, kannattaa kokeilla (tai pyytää kaveria kokeilemaan) sivun lataamista toisella laitteella ja Internet-yhteydellä, jotta ongelma voidaan mahdollisesti rajata omassa selaimessasi, laitteessasi tai Internet-yhteydessäsi olevaan vikaan tai häiriöön.
Mistä johtuu, että sivu toimii minulla, vaikka Nurinin mielestä palvelu ei toimi?
Nurin kertoo herkästi myös niistä tilanteista, jotka eivät välttämättä haittaa sivuston käyttöä tai ole ongelmia lainkaan. Näiden lisäksi jotkin epätavalliset palvelinkonfiguraatiot saattavat aiheuttaa virheellisiä testituloksia.
Palveluni käyttäjät kertovat minulle, että Nurinin mukaan palvelussa on vikaa, vaikka näin ei ole. Mitä voin tehdä?
Nurin tunnistaa paljon sellaisia ongelmia, jotka eivät välttämättä haittaa kaikkia käyttäjiä. Ensimmäisenä siis kannattaa tarkistaa, mistä ongelmista Nurin ilmoittaa. Jos tulokset ovat virheellisiä, voit ottaa yhteyttä kehittäjään.
Nurin toimii väärin, tai löysin muun virheen. Mihin voin valittaa?
Nurin-palvelu tarjotaan ehdottomasti ilman mitään takuuta. Virheistä ja ongelmista voi kertoa kehittäjälle monella tapaa.
Voinko käyttää Nurinia osana omaa tuotettani tai palveluani? Voinko käyttää palvelua kaupallisesti tai suurissa määrin?
Et ainakaan tällä hetkellä. Jos yrityksesi tai yhteisösi haluaa hyödyntää Nurinia, voidaan ehdoista sopia erikseen.

Palvelukohtainen käyttöehtosopimus

1. Yleistä ja määritelmät

Tämä on Nurin-palvelun (jatkossa "Palvelu") palveluntarjoajan Riku Eskelisen (jatkossa "Palveluntarjoaja") ja palvelua tosiasiallisesti käyttävän luonnollisen henkilön eli loppukäyttäjän (jatkossa "Käyttäjä") välinen palvelukohtainen käyttöehtosopimus (jatkossa "Tämä sopimus"). Sopimus koskee Palvelun käyttöä.

Käyttäjän on hyväksyttävä, sitouduttava noudattamaan ja noudatettava Tätä sopimusta sekä Yleistä käyttöehtosopimusta kingi89.fi-, itq.fi-, ja kserver.dy.fi-verkkopalvelujen ja niiden oheispalvelujen käyttäjille (jatkossa "Yleiset ehdot") saadakseen käyttää Palvelua.

Tämä on Tämän sopimuksen versio 1.1 (jatkossa "Tämä versio"), joka tulee voimaan tiistaina 13. syyskuuta 2015 kello 00:01 Itä-Euroopan kesäaikaa. Tämä versio kumoaa kaikki aikaisemmat versiot Tästä sopimuksesta. Palveluntarjoaja voi koska tahansa muuttaa Tätä sopimusta tai kumota sen ilmoittamatta asiasta Käyttäjälle etu- tai jälkikäteen.

Tässä sopimuksessa kysely tarkoittaa yhtä Nurinin selainkäyttöliittymällä tehtyä samaan sivustoon käyttöliittymän muodostamaa perättäin ajettavien testipyyntöjen sarjaa.

2. Sopimustenvälisten ristiriitojen ratkaisu

Ristiriitojen ratkaisussa noudatetaan Yleisissä ehdoissa kuvattua ristiriitojen ratkaisutapaa. Jos Yleisissä ehdoissa ei kuvata ristiriitojen ratkaisutapaa, noudatetaan ensisijaisesti Suomen pakottavaa lainsäädäntöä, sitten Tätä sopimusta koko muussa voimakkuudessaan, sitten Yleisiä ehtoja koko muussa voimakkuudessaan, ja sitten mahdollisia muita sopimuksia koko muussa voimakkuudessaan.

3. Takuu ja vastuunrajaus

Palvelulle ei anneta mitään takuuta missään olosuhteissa, eikä Palveluntarjoaja ole missään vastuussa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista. Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "virheineen", myös niine virheineen, jotka ovat Palveluntarjoajan tiedossa. Palvelua ei tule käyttää sellaisissa ympäristöissä eikä sellaisin tavoin, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa Palveluntarjoajalle, Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, toimipa Palvelu oikein tai ei.

4. Käyttöoikeus

Palvelua käyttääkseen Käyttäjän tulee voida juridisesti sitoutua Yleisiin ehtoihin ja Tähän sopimukseen, ja olla vähintään 18 vuoden ikäinen Suomen kansalainen. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua kenenkään toimeksiannosta eikä osana työtehtäviään, ellei tähän ole Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua ansiotarkoituksessa tai siten, että Palvelun käyttö muuten suoraan tai epäsuorasti taloudellisesti hyödyttää Käyttäjää tai mitään kolmatta osapuolta, ellei tähän ole Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Ellei muuta ole Palveluntarjoajan ja Käyttäjän kanssa sovittu, Käyttäjä saa suorittaa Palvelulla korkeintaan 50 kyselyä saman vuorokauden aikana, ja korkeintaan 200 kyselyä saman kalenterikuukauden aikana. Vuorokauden katsotaan vaihtuvan kello 00:00:00 Itä-Euroopan kesäaikaa tai Itä-Euroopan talviaikaa, sen mukaan kumpaa aikavyöhykettä Suomessa kulloinkin yleisesti noudatetaan. Jos Suomessa ei yleisesti noudateta kumpaakaan aikavyöhykettä, vuorokauden katsotaan vaihtuvan kello 00:00:00 Itä-Euroopan talviaikaa. Kalenterikuukauden katsotaan vaihtuvan gregoriaanisen kalenterin mukaan edellinen vuorokaudenvaihtumislogiikka huomioiden.

5. Tekijänoikeudet ja kopiointi

Ellei muuta ole ilmoitettu, Palvelun kaikkien tekijän- ja lähioikeuksien haltija on Palveluntarjoaja. Palvelun tai sen sisällön kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön on kielletty. Kopiointi Kopiosto ry:n Digiluvalla nimenomaisesti kielletään.